Centralna Kuchnia

 

 

Dobiegła końca kluczowa inwestycja HUT-PUS S.A. która jest oddanie do użytku nowoczesnego obiektu produkcyjnego pod nazwą  "Centralna Kuchnia".

Zakład ten z założenia spełniać ma najwyższe standardy i normy obowiązujące w tym zakresie.

Dotychczas produkcja miała miejsce w placówkach dzierżawionych od ArcelorMittal  Poland S.A.,które to po latach eksploatacji uległy powolnej degradacji i nie spełniają aktualnych wymagań.

Jest to cenne zamierzenie które przyniesie klientom nie tylko jeszcze większą poprawę jakości, ale zagwarantuje wysokie standardy sanitarne oraz wymiernie poprawi bezpieczeństwo i higienę pracy. Oddana inwestycja "Centralna Kuchnia HUT-PUS S.A." to przedsięwzięcie które zapewni znaczący skok jakościowy, wpłynie wymiernie na jakość produkcji oraz urozmaici asortyment wyrobów